ปิดงบบัญชี

                                                                                                   
                                                                       อัตราค่าบริการค่าปิดงบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

                                           งบเปล่า ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย                              

                                   - อัตราค่าบริการ       8,000  บาท 
 
                                   เอกสาร    1 - 100  รายการ   รายได้ไม่เกิน 5  ล้านบาทต่อปี   

                                   - อัตราค่าบริการ      15,000  บาท

                                   เอกสาร    1 - 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 5  ล้านบาทต่อปี    

                                   - อัตราค่าบริการ      18,000  บาท

                                  เอกสาร    1 - 400   รายการ    รายได้ไม่เกิน 5  ล้านบาทต่อปี    

                                  - อัตราค่าบริการ       20,000  บาท
 
                                  เอกสาร    1 - 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    

                                 - อัตราค่าบริการ        22,000  บาท
 
                                  เอกสาร    1 - 400   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    

                                 - อัตราค่าบริการ      25,000  บาท
 
                                 เอกสาร    1 - 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    

                                 - อัตราค่าบริการ      28,000  บาท
 
                                 เอกสาร    1 - 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 - 20 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      30,000  บาท
 
                                เอกสาร    1 - 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 - 20 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      32,000  บาท
 
                                เอกสาร    1 - 800   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 - 20 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      35,000  บาท
 
                                เอกสาร    1 - 1000   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 - 20 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      40,000  บาท
 
                                เอกสาร    1 - 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 21 - 30 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      42,000  บาท
 
                                เอกสาร    1 - 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 21 - 30 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      45,000  บาท

                                เอกสาร    1 - 800   รายการ    รายได้ไม่เกิน 21 - 30 ล้านบาทต่อปี    

                                - อัตราค่าบริการ      48,000  บาท

                                เอกสาร    1 - 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 21 - 30 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ       50,000  บาท
 
                               เอกสาร    1 - 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 40 - 50 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      52,000  บาท
 
                               เอกสาร    1 - 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 40 - 50 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      53,000  บาท
       
                               เอกสาร    1 - 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 51 - 60 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      55,000  บาท

                               เอกสาร    1 - 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 51 - 60 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      58,000  บาท

                               เอกสาร    1 - 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 70 - 100 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      60,000  บาท
  
                               เอกสาร    1 - 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 70 - 100 ล้านบาทต่อปี    

                               - อัตราค่าบริการ      65,000  บาท
 
          
                                                    นอกเหนือจากนี้ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

                 ***เรียนท่านลูกค้า ค่าน้ำมันและทางด่วนต่าง ๆ ในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุดค่ะ***


             จำนวนรายการในรายงานภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย  นับอย่างใดอย่างหนึ่ง (แล้วแต่ว่าอย่างไหนมีปริมาณมากกว่า)
 

 
                                    เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้กับทางเรา เพื่อใช้ในการปิดงบบัญชี

      1. งบการเงินปีก่อน

      2. สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ล่าสุด

      3. งบทดลองปีก่อน

      4. รหัสยื่นงบการเงิน (E-filing) และ รหัสยื่นภาษีของกรมสรรพากร

      5. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
     
             -   เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน

             -   เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้

             -   เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ

             -   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)

             -   เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)

             -   เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 
             -   Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ

             -   ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,ภงด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
          
      6. หนังสือรับรองบริษัท (ล่าสุด)

       7. แบบภาษี+ใบเสร็จ ภงด.50 ปีก่อน

        8. ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

       9. รายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้ เช็ครับ/เช็คจ่าย คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีล่าสุด

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : หจก.ทรัพย์ธมนธรณ์การบัญชี
59/102 หมู่ที่ 3 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่   จ.นนทบุรี 11140
 โทรศัพท์ :  090-4592926
 ID Line :  tanatnan_12
 Email : Thamonthon2522@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้