ติดต่อเรา

 
อัตราค่าบริการค่าปิดงบบัญชี

             ไม่มีเอกสาร                             อัตราค่าบริการ       8,000  บาท  

             เอกสาร    1- 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 5  ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      12,000  บาท

             เอกสาร    1- 400   รายการ    รายได้ไม่เกิน 5  ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      15,000  บาท

             เอกสาร    1- 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      16,000  บาท
 
             เอกสาร    1- 400   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      20,000  บาท

              เอกสาร    1- 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      25,000  บาท

             เอกสาร    1- 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      26,000  บาท

             เอกสาร    1- 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      28,000  บาท

            เอกสาร    1- 800   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      30,000  บาท

           เอกสาร    1- 1000   รายการ   รายได้ไม่เกิน 16 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ    35,000  บาท

           เอกสาร    1- 200   รายการ   รายได้ไม่เกิน 21 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      36,000  บาท

           เอกสาร    1- 600   รายการ   รายได้ไม่เกิน 21 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      38,000  บาท

           เอกสาร    1- 800   รายการ    รายได้ไม่เกิน 21 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      39,000  บาท

              เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 21 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      40,000  บาท

             เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      42,000  บาท
 
            เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      45,000  บาท

          เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      46,000  บาท

          เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      47,000  บาท
 
          เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      48,000  บาท

        เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      49,000  บาท

         เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      50,000  บาท
  
        เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      52,000  บาท
 
       เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 80 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      55,000  บาท 

     เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 80 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      56,000  บาท
 
      เอกสาร    1- 1000   รายการ    รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      60,000  บาท

     เอกสาร    1- 1200   รายการ    รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี    อัตราค่าบริการ      65,000  บาท
 

             
                   นอกเหนือจากนี้ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

***เรียนท่านลูกค้า ค่าน้ำมันและทางด่วนต่าง ๆ ในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุดค่ะ***


  จำนวนรายการนับจาก จำนวนรายการในรายงานภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย  นับอย่างใดอย่างหนึ่ง (แล้วแต่ว่าอย่างไหนมี

ปริมาณมากกว่า)
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : หจก.สำนักงานบัญชีธนัตถ์นันท์
59/102 หมู่ที่ 3 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่   จ.นนทบุรี 11140
 โทรศัพท์ :  090-4592926
 ID Line :  tanatnan_12
 Email : Thamonthon2522@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com